Cijfers 2010

BATEN                                       2010          

Giften                                    €      30.000    
                                             =========

LASTEN

Giften                                    €       32.650
Contributies                            ”              26
Bankkosten                            ”              26
                                             ——————-
                                             €       32.702

EXPLOITATIERESULTAAT    €        (2.702)