Cijfers 2011

BATEN                                        2011     

Giften                                    €      30.000    
                                             =========

LASTEN

Giften                                    €       28.750
Contributies                            ”              26
Bankkosten                            ”              38
                                             ——————-
                                             €       28.814

EXPLOITATIERESULTAAT    €         1.186
                                                   =======