Cijfers 2012

BATEN                                       2012          

Giften                                    €      30.000    
                                             =========

LASTEN

Giften                                    €       30.500
Contributies                            ”              24
Bankkosten                            ”              47
                                             ——————-
                                             €       30.571

EXPLOITATIERESULTAAT    €         (571)