Cijfers 2013

BATEN                                       2013          

Giften                                    €      30.000    
                                             =========

LASTEN

Giften                                    €       30.500
Contributies                            ”              -
Automatisering                        ”        1.149
Bankkosten                            ”             52

                                             ——————-
                                             €       31.701

EXPLOITATIERESULTAAT    €         (1.701)