Cijfers 2014

BATEN                                       2013          

Giften                                    €      30.000    
                                             =========

LASTEN

Giften                                    €       29.500
Contributies                            ”              -
Automatisering                        ”             -
Bankkosten                            ”             61

                                             ——————-
                                             €       29.560

EXPLOITATIERESULTAAT    €         439