Cijfers 2015

BATEN                                       2015       

Giften                                    €      30.000    
                                             ===========

LASTEN

Giften                                    €       30.500
Contributies                           ”               -
Automatiseringskosten          ”              91
Bankkosten                            ”              64

                                             ——————-
                                                €       30.655

EXPLOITATIERESULTAAT    €         (655)
                                                ===========