Cijfers 2016

BATEN                                       2016       

Giften                                    €      30.000    
                                             ===========

LASTEN

Giften*                                    €       28.984
Contributies                            ”               -
Automatiseringskosten           ”               -
Bankkosten                             ”              60

                                             ——————-
                                                €       29.044

EXPLOITATIERESULTAAT    €         (956)
                                                ===========

* Specificaties

Stichting Doelfonds Leukemie
Stichting Kinderen Kankervrij
Stichting Simavi
Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
Stichting hulphond Nederland
Stichting Hoop voor straat- en zwerfkinderen

€ 25.000
€ 1.500
€ 984
€ 500
€ 500
€ 500