Cijfers 2018

BATEN                                       2018       

Giften                                    €      30.000    
                                             ===========

LASTEN

Giften*                                    €       31.000
Contributies                            ”               -
Automatiseringskosten           ”               -
Bankkosten                             ”              82

                                             ——————-
                                                €       31.082

EXPLOITATIERESULTAAT    €         (1.082)
                                                ===========

* Specificaties

Stichting Doelfonds Leukemie
Stichting Kinderen Kankervrij
Stichting Simavi
Stichting KNGF
Stichting hulphond Nederland
Stichting ALS Nederland
Stichting behoud verzorging Amsterdamse bomen
Eenmalige donatie Stg. Varkens in nood

€ 25.000
€ 2.000
€ 1.000
€ 500
€ 500
€ 500
€ 750
€ 750